ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകൻ കപ്പലിൽ മരിച്ചു - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകൻ കപ്പലിൽ മരിച്ചു

പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മതിനായ് യാത്ര പുറപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകൻ കപ്പലിൽ മരിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപ് അഗത്തി സ്വദേശി കാട്ടാംപള്ളി അഹമ്മദ് കോയയാണ് എം.വി ലഗൂൺ എന്ന കപ്പലിൽ വച്ച് മരണപെട്ടത്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad