ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി ജനുവരി 30ന് അഗത്തിയിൽ - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി ജനുവരി 30ന് അഗത്തിയിൽ

കവരത്തി: ലക്ഷദ്വീപ്കാർക്കുള്ള ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി 2019 ജനുവരി 30, 31 തിയതികളിൽ അഗത്തിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. 2018 ഡിസംബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും നിർബന്ധമാണ്.

റാലിക്കായുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ മുഖേന 2019 ജനുവരി 3ന് അയക്കുന്നതാണ്. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അപേക്ഷകർ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കണം.

സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി, സോൾജ്യർ ടെക്നിക്കൽ, സോൽജിയർ ക്ലർക്ക് / സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ / ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, സോൾജ്യർ ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി നടത്തപ്പെടുന്നത്. 

CategoryQualification
Soldier (General Duty)SSLC/Matric with 45% marks in aggregate and 33% in each subject. No aggregate percentage of class 10th required if higher qualification i.e 10+2 and above. However, min 33% in each subject is required in class 10th
Soldier Technical10+2/ Intermediate exam pass in science with Physics, Chemistry, Maths, and English with 50% marks in aggregate and 40% in each subject.
Soldier Clerk/ Store Keeper Technical /Inventory Management10+2/ Intermediate exam pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 60% marks in aggregate and min 50% in each subject. Should have studied and passed English and Maths/ Accounts/ Book Keeping in Cl X or Cl XII with 50% marks in each subject.
Soldier Tradesman10th/ ITI (except Mess Keeper and House Keeper, who may be the 8th pass)
Application Mode : Online
Important Dates:
Starting Date to Apply Online20 Nov 2018
Closing Date to Apply Online31 Dec 2018
Rally Dates30 to 31 Jan 2019
Admit card03 Jan 2019
Application Fee : 
 • GEN/OBC : Nil
 • SC/ST : Nil
Age Limit : 
 • For Soldier General Duty- Min- 17 1/2 years & Max- 21 Yrs
 • For All other Post- Min- 17 1/2 years & Max- 23 Yrs
Physical Standards
CategoryHeight (CM)Weight (KG)Chest (CM)
Soldier (General Duty)155 cm for Local and 165 cm for Settlers5077 (+5 CM expansion)
Soldier Technical
Soldier Clerk/ Store Keeper Technical/ Inventory Management155 cm for Local and 165 cm for Settlers5077 (+5 CM expansion)
Soldier Tradesman1155 cm for Local and 165 cm for Settlers705077 (+5 CM expansion)
Relaxation in Physical Standards
CategoryHeight (CM)Chest (CM)Weight (KG)
Sons of Servicemen (SOS)/ Ex-Servicemen (SOEX)/ War Widows (SOWW)/ Widows of Ex-Servicemen020102
Adopted son/ son-in-law of a War Widow, if she has no son including legally adopted the son of Serving Soldier/ Ex-Servicemen020102
Outstanding Sportsmen (International/ National/ State/ District level having secured 1st/ 2nd Position in last two years)020305
Physical Fitness Test
1.6 Km RunBeam (Pull Ups)
GroupMarksPull UpsMarks
Group I – Uptill 5 Min 30 Sec601040
0933
Group II – 5 Min 31 Sec to 5 Min 45 Sec480827
0721
0616
Selection Procedure : 
 • Written Test
 • Medical Test
 • Physical Fitness Test
Pay Scale : Rs.5200 – Rs.20200
Job Loacation : Across India
How To Apply :
 • Eligible candidates may apply online at the Indian Army’s website (direct link is given below) from 20 Nov 2018 to 31 Dec 2018.
Steps To Apply Online:
 1. Before applying to Online Applicants have valid email & Scanned copies of photo, signature.
 2. Candidates log on to http://www.joinindianarmy.nic.in/.
 3. Click on “Click here for New Registration”, if you are a new user.
 4. Complete the Registration & Click on “Submit”.
 5. After Registration, Log in with Registered Number & Password.
 6. Fill the all details in the application & upload Photo, Signature.
 7. Take a print out of Online application for future use.
Important Link :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad