ലക്ഷദ്വീപിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ - AL Jasari
ലക്ഷദ്വീപിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

ലക്ഷദ്വീപിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ


കവരത്തി: ലക്ഷദ്വീപിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, യോഗ്യതയുള്ള പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ, പ്രോജക്റ്റ് അസിറ്റന്റ്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ തസ്ത്തനികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.
                                          
1. പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
പോസ്റ്റ് : 1
ശമ്പളം: ₹ 19800
വയസ്സ്: 18-40 
യോഗ്യത: ഫിഷറീസ് സയൻസിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം/ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ്/മറൈൻ ബയോളജി മാസ്റ്റർ ബിരുദം.
2. പ്രോജക്റ്റ് അസിറ്റന്റ്
പോസ്റ്റ് : 2
ശമ്പളം: ₹16500
വയസ്സ്: 18-40
യോഗ്യത: ഫിഷറീസ് സയൻസിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദം/ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ്/അക്വാകൾച്ചർ ബാച്ചിലർ  ബിരുദം.
3. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
പോസ്റ്റ് : 1
ശമ്പളം: ₹13200
വയസ്സ്: 18-40
യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും സയൻസ് വിഷയത്തിൽ  ബാച്ചിലർ ബിരുദവും കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും.
     താത്പര്യമുള്ളവർ  2018 ഒക്ടോബർ 5ന് ഫിഷറീസ് ഡയരക്ടറേറ്റിൽ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, വയസ്സും, ജാതിയും തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഒക്ടോബർ 5ന്  9 മണി മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കാണിച്ച യോഗ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504