ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു - AL Jasari
ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

കടമത്ത്: ടി.ടി.ആർ. ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കടമത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ദ്വീപുകളിൽ ഡെങ്കിപനി പടർന്നുപിടിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശുചീകരണ ക്യാമ്പ് ജനശ്രദ്ധേയാകർഷിച്ചു . സ്ഥലത്തെ സബ്ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ശ്രി.എൻ.സി.മൂസ, മെഗാ സ്റ്റാർ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കാസിം എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. സബ്ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ശ്രി.എൻ.സി.മൂസ ടി.ടി.ആർ ക്ലബ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനദിച്ചു.Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504