നയൻസ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു - AL Jasari
നയൻസ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

നയൻസ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

അഗത്തി: അഗത്തി വില്ലേജ് ദ്വിപ് പഞ്ചായത്തിന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ ക്ലബുകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടെ നേതാജി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ്  ക്ലബ്ബിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ വാർഡ് തല നയൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് പകുതിയോടുകൂടിയായിരിക്കും ടൂർണ്ണമെന്റ് നടത്തപ്പെടുക.
നിബന്ധനകൾ:-


Report: Abdul Bari

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504