പരിചക്കളി

ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപങ്ങിൽ ഒന്നാണ് പരിചക്കളി. കേരളത്തിലെ ആയോധനക്കളരിയിൽ രൂപം പ്രാപിച്ച ആയോധന വിദ്യയുടെ കലാ വിഷ്ക്കാരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തരൂപമാണ് ദ്വീപിലെ പരിചക്കളി. തികഞ്ഞ മെയ് വഴക്കവും താളബോധവും ആവശ്യമായ പരിചക്കളി  ദ്വീപു ജനതയുടെ താളബോധത്തെയും ആ വിഷ്ക്കാര പാടവത്തെയും പ്രകടമാക്കുന്ന ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.
പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പുരുഷന്മാരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിചക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വാളും പരിചയും കയ്യിലേന്തി പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ ചുവടുകൾവച്ച് നൃത്തം ചെയ്താണ് ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതുവേദികളിലും വിശേഷ വസതങ്ങളിലുമാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ചടുലമായ ചുവടുവയ്പ്പിലൂടെയും പ്രകടമായ മെയ് വഴക്കത്തിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാരൂപം ദ്വീപു നിവാസികളുടെ നൃത്തബോധത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.
Labels:

Post a Comment

[facebook][disqus]

Author Name

Powered by Blogger.