കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വിവിധ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം

ദ്വീപ്ദൂരം (കിലോമീറ്ററില്‍)
കല്‍പ്പേനി287
ആന്ത്രോത്ത്293
കില്‍ത്താന്‍394
മിനിക്കോഴി398
കവരത്തി404
അമിനി407
കടമത്ത്407
ചെത്ത്ലത്ത്432
അഗത്തി459
ബിത്ര483

Post a Comment

[facebook][disqus]

Author Name

Powered by Blogger.