കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വിവിധ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം - AL Jasari
കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വിവിധ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം

കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വിവിധ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം

ദ്വീപ്ദൂരം (കിലോമീറ്ററില്‍)
കല്‍പ്പേനി287
ആന്ത്രോത്ത്293
കില്‍ത്താന്‍394
മിനിക്കോഴി398
കവരത്തി404
അമിനി407
കടമത്ത്407
ചെത്ത്ലത്ത്432
അഗത്തി459
ബിത്ര483

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504